Yaralanmalı trafik kazasında, zaman aşım süresi 8 yıldır. Ancak olayda vefat varsa bu süre ölüm ceza zaman aşımına göre işlem görecek olup 15 yıla kadar uzayabilir.
Vefatlı kazalarda destekten yoksun kalma tazminat süresi ölüm ceza zaman aşımı baz alınarak bu süre 15 yıl olarak belirlenmiş. Aynı şekilde kazada yaralanma varsa yaralı içinde zaman aşım süresi 15 yıl olarak baz alınır.
Aracınızın Kaza sonrası belirli kriterlere uyma sonucu, Aracınızın değer kaybı ile ilgili bir mağduriyet giderme sorumluluğu sigorta şirketlerine ait olduğu için bir değer kaybı talep edilebilir.
Yapılan hekim hataları neticesinde sakatlık yada vefat durumunda doktorların kendilerinden talep edilecek tazminatı karşılamak için zorunlu olarak yapılacak mali mesuliyet sigorta poliçeleridir.
Sakatlık durumunda ; Başlıca ; yaş, gelir, öğrenim durumu, meslek, kazanın vücuda bıraktığı kalıcı hasar, vb ... Vefat durumunda ise; Başlıca; vefat edenin yaşı, geliri, mesleği,öğrenim durumu,vefat edenin varsa eşi ve çocukları ve bunların yaşları vede öğrenim durumları ,vefat edenin varsa anne ve baba ve yaşları gibi teknik bilgileri sunucu destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır.
Tarım mahsul ve tarım mamulün afat ve doğal olaylarda uğradıkları zararları korumak amaçlı yapılan bir sigorta türüdür.
Kişilerin isteğe bağlı,sigorta şirketlerinden yada bankalar vasıtasıyla yapılan sakatlık ve vefat teminatlıdırlar. Ancak bu poliçelerin zaman aşımı süresi 2 yıldır.
Tren ve uçaklarda zorunlu sigorta, kasko ve ferdi kaza poliçeleri olduğu için tazminat hakları , poliçeleri nispetinde ödeme alınabilir.
Tüplerde mali mesuliyet sigorta kapsamında sigortalı olarak satılır. Olayda gerekli şartlar oluşuyorsa tazminat hakkı poliçe tutarınca ödenir.

SORULARINIZI CEVAPLAMAK İÇİN BURADAYIZ